Of pagdating ng panahon


23-Sep-2016 14:32

At ang nakakabahala pa nito, sa dami ng mga gamit pandigma, hindi maaring sabihing na ang mga bansang magkakatunggali ay hindi gagamit ng mga kemikal, biological, at nuclear na mga gamit-pandigma!

Sa ating kasalukuyang panahon lamang may kakayahang lumikha ng mas higit pa sa ating kinakailangan, ngunit bakit may mga ibang tao at mga bayan na napapabayaang magutom?Ang mundo ba ay sadyang napakalawak kung kayat hindi makapagparating ng tulong o maiabot ang kaunting pagkain sa kanila?Ang pinakabagong paglindol sa Haiti 2010 at Chile 2010, gaano karami ang namatay mula sa ilang sandali ng paglindol? Napansin ba na kahit gaano man kataimtim ang panalangin ng lahat sa kani-kanilang mga dios upang maalis ang mga suliraning ito, ay lalo pang dumadalas at tumitindi ang mga nangyayari? Maaaring hindi batid ng lahat ang ipinararating na kahulugan ng mga pangyayaring ito.Ngunit sa pamamagitan ng pahayag ni Maestro Evangelista ay makikita at mauunawaan ng lahat ang mga tanda ng mga kaganapan ng mga ito sa mga pahayag ng mga Propeta ng Dios na nasusulat sa Banal na Aklat. Ngunit alam ba nila ang pinag-ugatan ng sumpa na kanilang sinasabi?

at mga karahasan ay ginaganap sa ibat-ibang dako ng mundo sa ibat-ibang kadahilanan at paniniwala: Civil wars, Terrorism, Religious fundamentalism, Extremism, Suicide bombings, Genocide, at iba pa.

Ang mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga interes sa pulitika, ekonimiya at kalakalan, relihiyon, kultura at kagawian sa pagitan ng mga bansa ay naglilikha ng iringan na maaring maging sanhi ng panibagong malawakang digmaan anomang oras.For these people, or others who find love and happiness, 100 free dating sites give them satisfaction or moments of great joy, romance and love for life.… continue reading »


Read more

Most webcam chat sites offer free previews, but any real cam action is billed by the minute at very expensive rates.… continue reading »


Read more